Peníze
za zájezdy

Máte poukaz za zrušený zájezd dle lex covid? Marně čekáte až Vám cestovní kancelář poukaz vyplatí?

Pomůžeme Vám a právní cestou Vaše peníze vymůžeme!
Žádné soudní poplatky, zálohy ani jiné platby předem.

Jak postupovat

         Pokud chcete, abychom Váš případ bez jakýchkoli závazků pro Vás posoudili, vyplňte prosím dotazník níže a připojte k němu skeny či fotografie smlouvy o zájezdu, odstoupení od smlouvy o zájezdu a vystaveného voucheru dle § 4 zák.č. 185/2020 Sb., lex voucher (na případy jiných voucherů se tato služba nevztahuje!!).

         Váš případ zdarma posoudíme ve lhůtě 3 pracovních dnů a sdělíme Vám, zda máte na vrácení kupní ceny za zájezd nárok a zda případ k vyřízení přijímáme či nikoli.

         Pokud Váš případ budeme ochotni převzít, zašleme Vám k podpisu smlouvu o právním zastoupení a plnou moc.

         V souvislosti s právním zastoupením nebudete platit žádné soudní poplatky (tyto platíme za Vás), zálohy ani jiné platby. K vyúčtování odměny z naší strany dojde pouze v případě vymožení plnění od cestovní kanceláře. Budeme se samozřejmě snažit o vymožení maximální možné částky. Bližší podmínky naší odměny stanoví smlouva o právním zastoupení. Nenesete ani riziko úhrady nákladů řízení protistraně v případě event. neúspěchu ve sporu!

         Budeme-li od Vás potřebovat doplňující informace, budeme Vás kontaktovat emailem na sdělené kontaktní adrese.

         Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Aktuality

07.09.2021 – Spuštěna nová prezentace

Kontaktní formulář

Odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu Covid 19

Připojte kopie smlouvy o zájezdu, odstoupení od smlouvy a poukazu dle lex voucher.

Kdo Vás bude zastupovat

       Bulinský & Vávra, advokátní kancelář, s.r.o. má více než 30ti letou historii a poskytuje právní pomoc klientům v širokém spektru právních oblastí, včetně cestovního práva. Více než jeden rok úspěšně poskytuje právní služby v oblasti vracení peněz za letenky za lety zrušené v důsledku Covid-19 a za tu dobu již vymohla  peníze za letenky velkému množství klientů.

Součástí advokátní kanceláře je samostatné specializované oddělení pro hromadnou správu pohledávek, kterým je dosahováno rychlého a efektivního vymáhání pohledávek klientů. Advokátní kancelář má pobočku ve Vídni, díky které jsme schopni vymáhat Vaše nároky v Rakousku a prostřednictvím sítě lokálních spolupracujících advokátů v celé Evropě.

            Advokátní kancelář je dlouholetým členem Regionální hospodářské komory Brno při HK ČR a AK ČR.

            Více informací na www.bumama.cz

Právní úprava

         Zákazníkovi přísluší nárok na vrácení zaplacené ceny za zájezd s termínem plánovaného zahájení od 20.2.2020 do 31.8.2020 v případě, že mu cestovní kancelář vystavila poukaz podle ust. § 4 zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen “lex voucher”). Cestovní kancelář je povinna vrátit mu cenu za zájezd do 14 dnů od skončení ochranné doby, která skončila zpravidla 31.8.2021, pokud zákazník nepožádal pořadatele o náhradní zájezd či nevyužil nabídky pořadatele k uzavření nové smlouvy o zájezdu. Cestovní kancelář tedy v těchto případech má povinnost vyplatit zákazníkovi cenu za zájezd nejpozději do 14.9.2021.

         Lex voucher stanoví výjimku u tzv. privilegovaných osob, které jsou vymezeny v ust. § 3 odst.3, které měly právo vystavení poukazu odmítnout. V takovém případě končí ochranná doba oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu za zájezd.

         U tzv. náhradních zájezdů pak lex voucher obsahuje rovněž speciální úpravu.

Nejčastější dotazy

Ano, podle § 6 odst.5 lex voucher končí ve většině případů ochranná doba poskytnutá tímto zákonem cestovním kancelářím 31.8.2021 a cestovní kanceláře Vám měla povinnost do 14. září 2021 vrátit zaplacené peníze za zájezd (tedy pokud jste nevyužila náhradní zájezd). Pokud Vám tedy peníze CK dobrovolně nevrátila, doporučujeme případ co nejrychleji řešit právní cestou např. prostřednictvím www.penizezazajezdy.cz.

Toto je dost složitá otázka a hodně záleží na konkrétních okolnostech jednotlivého případu, za kterých byl zájezd zrušen, na obsahu smlouvy o zájezdu a obchodních podmínkách cestovní kanceláře atd.. Zákazníkovi lze doporučit, aby si nechal zpracovat právní analýzu svého právního postavení a podle ní poté postupovat.

Každá cestovní kancelář musí být podle zákona pro tento případ pojištěna, takže by Vám měla zaplacené peníze za zájezd uhradit její pojišťovna. Přesný postup doporučujeme konzultovat s advokátem.

Peníze za zájezdy. Pomůžeme vám a právní cestou Vaše peníze vymůžeme! Žádné soudní poplatky, zálohy ani jiné platby předem.

Peníze za zájezdy. Peníze za zájezdy. Peníze za zájezdy. Peníze za zájezdy.

Peníze za zájezdy - penizezazajezdy.cz